Valószínűségszámítás és matematikai statisztika

Oktatási cél: A tárgy célja a valószínűségszámítás és matematikai statisztika alapfogalmainak és alkalmazási készségének elsajátítása.

Tematika: Valószínűség, statisztika és következtetés. A valószínűségi modell. Feltételes valószínűség, független események. Valószínűségi változó fogalma és jellemzői. Nevezetes diszkrét és folytonos eloszlások. Valószínűségi változók függvényei. A nagy számok törvényei. A centrális határeloszlás tétel. A (matematikai)
statisztika elemei és alapfogalmai. Konfidencia intervallumok. Hipotézisvizsgálati módszerek, alapfogalmak. Normális eloszlásra vonatkozó hipotézisek. Nem-paraméteres próbák. A korreláció és regresszió analízis elemei.

https://to.nik.uni-obuda.hu/wp-content/uploads/2020/02/KP_NMXVS1HBNE_valszámmatstat_1920_2.pdf