Valószínűségszámítás és matematikai statisztika

Oktatási cél: A tárgy célja a valószínűségszámítás és matematikai statisztika alapfogalmainak és alkalmazási készségének elsajátítása.
Tematika: Valószínűség, statisztika és következtetés. A valószínűségi modell. Feltételes valószínűség, független események. Valószínűségi változó fogalma és jellemzői. Nevezetes diszkrét és folytonos eloszlások. Valószínűségi változók függvényei. A nagy számok törvényei. A centrális határeloszlás tétel. A (matematikai) statisztika elemei és alapfogalmai. Konfidencia intervallumok. Hipotézisvizsgálati módszerek, alapfogalmak. Normális eloszlásra vonatkozó hipotézisek. Nem-paraméteres próbák. A korreláció és regresszió analízis elemei.

 

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika