Vállalati információs rendszerek

Oktatási cél: Az előadás célja a kereskedővállalati működés alapvető funkcióinak ismertetése, az üzleti folyamatokat kiszolgáló információs rendszerrel szemben támasztott követelmények meghatározása, továbbá az integrált működést biztosító informatikai eljárások és adatmodell bemutatása. A laborgyakorlat célja az előadásokon elhangzottak gyakorlati példán keresztüli elsajátítása.

Tematika: A vállalati rendszer, az információs rendszer, IT eszközök és osztályozásuk, az információs rendszerrel szemben támasztott követelmények. A vállalat külső információ-kapcsolati modellje. A vállalati rendszer funkcionális alrendszerekre történő bontása: vevők kiszolgálása, beszerzés, pénzügy, készlet nyilvántartás- és gazdálkodás. Az alrendszerek kapcsolatai, üzleti folyamatok, a folyamatokat támogató adat- és eljárásmodell. Informatikai folyamatok. Rendszer szerviz funkciók. A kontroll fogalma és jelentősége, osztályozás, alkalmazási példák. Történeti áttekintés, a rendszerhez jutás lehetőségei. Elektronikus partner kapcsolatok. A laborgyakorlaton a hallgatók megismerkedhetnek egyrészt egy folyamatmodellező eszköz használatával, a folyamatmodellezés technikájával, másrészt az egyes üzleti folyamatokat kiszolgáló adatmodellekkel. A hallgatók csoportokba szervezve a minta kisvállalat egy-egy területét vizsgálják. Az egyes teamekben elkészített folyamatmodellek, illetve az erre épülő adatmodellek alapot biztosítanak az integrált rendszer megtervezéséhez és kifejlesztéséhez, illetve egy standard rendszer kiválasztásához.

Vállalati információs rendszerek