Rendszer- és irányításelmélet

Oktatási cél: A rendszerelméleti és klasszikus irányításelméleti alapok megszerzése után a Hallgatók megismertetése a modern szabályozáselmélet különböző módszereivel.
Tematika: Model Predictive Controller (MPC): optimalizálás kényszerek mellett, Lagrange szorzók, redukált gradiens, társfeladat, nemlineáris programozás. Hátráló horizontú szabályozás. Szimulációs szoftverek, a MATLAB könnyen és jogtisztán elérhető alternatívái: Julia Version 1.0.3 (2018-12-18). LTI rendszerek általános leírása: stabilitás, megfigyelhetőség, szabályozhatóság. A póluselrendezés módszere. Állapotbecslés Luenberger megfigyelővel. MPC LTI modellekre és kvadratikus költségfüggvényekre: az LQR szabályozó. LTI rendszerek tárgyalása frekvenciaképben: a disztribúcióelmélet alapjai, a gyorsan fogyó alapfüggvények használata modellezésre, Laplace transzformáltjuk viselkedése. SVD, H_\infty norma, robusztus tervezés, minimax elv. Nemlineáris robusztus szabályozó: VS/SM. Adaptív szabályozók.

Rendszer- és irányításelmélet