Optimumszámítási módszerek

Oktatási cél: Az alapvető optimalizálási modellek és a kapcsolódó megoldó módszerek elsajátítása
Tematika: Operációkutatás, optimalizálás. Optimalizálási modellek. A lineáris optimalizálás geometriája. A szimplex módszer. Dualitás. Hálózati folyamok. Egészértékű optimalizálás. A korlátozás és szétválasztás módszere, metszősík módszerek. A nemlineáris programozás optimalitási feltételei. Minimumkereső eljárások. Konvex optimalizálás. Büntetőfüggvényes módszerek

Optimumszámítási módszerek