Nagyvállalati szoftverfejlesztés Java alapon

Oktatási cél: A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a professzionális nagyvállalati szoftverfejlesztés eszközeit és módszereit. A Java-hoz köthető szoftver-ökoszisztéma elemei mellett bemutatjuk a legjobb gyakorlatokat, a Java alapú objektum-orientált fejlesztés legjobb gyakorlatait, tervezési mintáit. A hallgató gyakorlati ismereteket szerez egy magas funkcionális és nemfunkcionális követelményekkel rendelkező nagyvállalati alkalmazás fejlesztéséhez, teszteléséhez, üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges eszközökről és módszerektől. A Java nyelv hatékony használata mellett bemutatjuk a legfontosabb Java alapú keretrendszereket, ezek alkalmazását webes és más alkalmazások fejlesztése során. A teljes szoftveréletciklust lefedő technológiákat és technikákat mutatunk be, hogy a hallgató a kurzus elvégzése után magabiztosan tudjon mozogni egy nagyléptékű Java alapú szoftverfejlesztési projektben.

Tematika: A tárgy átadja a legfontosabb, nagyvállalati Java projektekben használatos technológiákat és módszereket. A legfontosabb OO elvek és minták mellett bemutatja a nagy projektekben használatos verziókezelési és release eszközöket és stratégiákat. A legelterjedtebb Java alapú technológiákat is ismerteti, kitérve a nagyvállalati alkalmazások valamennyi rétegére. Nagy hangsúlyt fektet a tesztelésre és a tipikus architekturális kihívásokra és ezek megoldására.

Nagyvállalati szoftverfejlesztés Java alapon