Matematika I. – Analízis I.

Oktatási cél: A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a matematikai analízis alapvető témaköreivel. A gyakorlatokon – a területhez kapcsolódó feladatokat, problémákat oldunk meg, mellyel hozzájárulunk a hallgató fogalomalkotó és problémamegoldó képességeinek fejlesztéséhez.
Tematika: Komplex számok. Egyváltozós függvények. Egyváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása.

 

Analízis 1 – Esti