Lineáris algebra

Oktatási cél: A hallgató fogalomalkotási, absztrakciós és problémamegoldási képességeinek fejlesztése a lineáris algebra alapvető témaköreinek megismerésével, valamint azok feladatmegoldásokban, modellalkotásban való alkalmazásai. Lineáris algebrából megismerik a vektortér fogalmát, tulajdonságait, illetve a lineáris transzformációkat.
Tematika: Vektortér, lineáris leképezés, lineáris egyenletrendszerek, mátrixfelbontások, sajátértékek, diagonalizálhatóság és általánosításai.

 

Lineáris algebra