Információ és kódelmélet

Oktatási cél: A tárgy oktatásának célja, hogy összefoglalót adjon az információ és kódelmélet matematikai alapjairól, illetve ismertesse a hallgatókkal az általános kódelméleti, tömörítési és kriptográfiai szabályokat. A kurzus keretében a hallgató a matematikai alapismeretek birtokában értelmezheti az elterjedt kódolási technikák működési elvét, és ezáltal a biztonsági kérdésekben is jártasságot szerez.
Tematika: Információelméleti alapfogalmak. Információ és entrópia, Távközlési csatorna sémája. Változó osszúságú forráskód – prefix kód, Huffman kód . Feltételes entrópia és kölcsönös információ. Csatornakapacitás. Az információelmélet alaptétele. Hibajavító kódolás. Véges vektorterek és kapcsolatuk a kódolással. Adattömörítési algoritmusok. Kriptográfiai módszerek – összefoglalók.

 

Információ és kódelmélet