Diszkrét matematika

Oktatási cél: A hallgató fogalomalkotási, absztrakciós és problémamegoldási képességeinek fejlesztéseaz algoritmusok elmélete alapvető témaköreinek megismerésével, valamint azok feladatmegoldásokban, modellalkotásban való alkalmazásai. A diszkrét matematikáből megismerik a gráfelmélet és a kombinatorika alapfogalmait.
Tematika: Teljes indukciós bizonyítási módszer, shatulya elv, szitaformula, permutációk, variációk, kombinációk, binomiális együtthatók, generátorfüggvények és alaptulajdonságaik, állandó együtthatós lineáris rekurzív sorozatok, Stirling, Catalan, Bell és Fibonacci sorozatok, gráfok alaptulajdonságai, összefüggőség, tagok, fák, erdők, Prüfer-kód, Euler- és Hamilton bejárás, Ore tétel, Pósa tétel, extrém gráfelmélet, Turán tétel, gráfok színezése, Brooks tétel, Vizing tétel, perfekt gráfok, síkgráfok, duális gráf, Kuratowski tétel, párosítások gráfokban, Hall tétel, König tétel, Gallai tétel, magyar módszer, folyamok, Ford-Fulkerson tétel

 

Diszkrét matematika