Diszkrét matematika és lineáris algebra I.

Oktatási cél: A hallgató fogalomalkotási, absztrakciós és problémamegoldási képességeinek fejlesztése az analitikus geometria és a vektorgeometria alapvető témaköreinek megismerésével, valamint azok feladatmegoldásokban, modellalkotásban való alkalmazásainak elsajátításával. A hallgatók megismerkednek a halmazelmélet és a matematikai logika alapvető témaköreivel.
Tematika: Mátrixaritmetika. Vektorgeometria, a térbeli vektorok algebrája. Rekurzió. Halmazelméleti alapok, leképezések. Kijelentéslogika

 

Diszkrét matematika és lineáris algebra I.