Differenciálegyenletek

Oktatási cél: Közönséges differenciálegyenletek elméletének, kvalitatív megoldási módszereinek megismerése. A variációszámítás és a matematikai fizika differenciálegyenleinek alapjaival kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása.
Tematika: Közönséges differenciálegyenletek fogalma, fontosabb típusai. Megoldás létezése, unicitása és függése a paraméterektől. Lineáris és nemlineáris differenciálegyenletek megoldása, stabilitása. Periodikus megoldások, Lyapunov direkt módszere. Variációszámítás. Bevezetés a parciális differenciálegyenletekbe.

 

Differenciálegyenletek