Deep Learning

Oktatási cél: A neurális hálózatok elvi hátterének és gyakorlati használati módszereinek ismertetése, nagy elemszámú hálózatok tervezési sajátosságai. Gyakorlati problémamegoldás C# és CNTK alapokon.
Tematika: Alapismeretek és alapfogalmak a mesterséges intelligencia, gépi tanulás és a neurális hálózatok témaköréből. A tanítás és predikció matematikai alapjai. Regresszió és klasszifikáció. Optimalizáció. Backpropagation. Többosztályú klasszifikáció. Autoencoder.

 

Deep Learning