Deep Learning II.

Oktatási cél: A neurális hálózatok gyakorlati használati módszereinek ismertetése, nagy elemszámú speciális célú hálózatok tervezési sajátosságai. Gyakorlati problémamegoldás Python és Tensorflow, Keras alapokon.
Tematika: Alapismeretek és alapfogalmak a mesterséges intelligencia, gépi tanulás és a neurális hálózatok témaköréből. Overfitting és regularizációs módszerek. Többosztályú klasszifikáció. Képi bemenetek. Konvolúciós neurális hálózatok elvi működése, gyakorlati alkalmazásai. Rekurrens neurális hálózatok. Long short-term memory. Szóvektorok, Word2vec. Természetes szövegnyelvi feldolgozás.

Deep Learning II.