Biostatisztikai módszerek alkalmazása

Oktatási cél: A különféle betegségek (vagy általában: élettani, kórélettani jelenségek, folyamatok) matematikai szabatosságú leírása egyre inkább előtérbe kerül napjaink orvostudományi kutatásaiban. A XX. század – részint a matematikai, mérnöki eszközök fejlődése, részint az orvostudományi ismeretek nagymértékű bővülése révén – magával hozta annak a lehetőségét, hogy számos kórélettani folyamatra gyakorlati szempontokból is kielégítő pontosságú matematikai modellt konstruáljunk. Az ilyen feladatok egyik fontos ismeretanyagát a biostatisztika jelenti (a vizsgálati eredmények kiértékeléséhez, a nagy adathalmazokban új összefüggések felismeréséhez és a meglevőek ellenőrzéséhez, a különféle változók alakulására vonatkozó modell felállításához). A tantárgy célja, hogy bevezetést nyújtson ebbe, kitérve a deskriptív és induktív statisztikára, valamint a statisztikai modellalkotásra is.

 

Biostatisztikai módszerek alkalmazása