Android programozás Kotlin nyelven

Oktatási cél: A hallgatók megismerkednek a Kotlin programozási nyelv sajátosságaival, valamint a mobil eszközök programozásának alapjaival. A Kotlin nyelv hatékony megoldásokat nyújt az aktuális programozási nehézségekre (hatékonyság, kódbiztonság, adatkezelés…) és eszközöket biztosít a modern szoftverfejlesztési paradigmák használatához (tesztalapú fejlesztés, tervezési minták használata…). Ezek ismeretében a hallgatók képesek lesznek jó minőségű, könnyen karbantartható mobil alkalmazások fejlesztésére.
Tematika: A Kotlin nyelv alapjai, a Kotlin ökoszisztéma, fejlesztési környezet (tesztkörnyezet kialakítása). Kotlin típusok (null-biztonság, értékek és változók), függvények (legmagasabb szintű függvények), tulajdonságok és kiterjesztésük, osztályok (adatosztályok), objektumok, interfészek. Lambda kifejezések. Gyűjtemények kezelése, adatok elérése, konvertálása. Generikus típusok, delegáltak. Android alkalmazások felépítése, komponensei (resources, activities, services, broadcast receivers, content providers). Felhasználói felület tervezése (kinézet, vezérlők, események kezelése, témák, stílusok).

 

Android programozás Kotlin nyelven