Alkalmazott matematika

Oktatási cél: Az alapvető MSc szintű mérnöki matematikai ismeretanyag elsajátítása.
Tematika: Differenciálszámítás, Számelmélet elemei, testek, lineáris egyenletrendszerek, mátrixok és felbontásaik, determinánsok, lineáris terek.

 

Alkalmazott matematika