Általános tudnivalók

Rangsorolás

A hallgatók rangsorolása az alábbi tantárgyak teljesítése során elért eredményeik alapján történik:

  • 1-2. félév szakmai törzstárgyai: Szoftvertervezés és –fejlesztés I-II., Elektronika, Számítógép hálózatok
  • 3. félév évközi jegyes törzstárgyak: Java alapú webprogramozás, Haladó fejlesztési technikák (korábbi tantervben Webprogramozás és haladó fejlesztési technikák), Adatbázisok, Digitális rendszerek
  • Az első tanév matematika tárgyai: Analízis I., Diszkrét matematika és lineáris algebra I.
  • Szakmai szigorlat

Korábbi tantervekben teljesített tárgyak esetén az érdemjegyeket a tantárgy ekvivalencia táblázat szerint vesszük figyelembe olyan módon, ha több tárgyból készül a jelenlegi tárgynak megfelelő jegy, akkor azokat átlagoljuk. Például „C”-s Digitális rendszerek I., Digitális technika I. Digitális Technika II. átlaga szolgáltatja az „E”-s Digitális rendszerek értékét, vagy „D”-s Digitális rendszerek és Digitális technika átlaga adja az„E”-s Digitális rendszerek megfelelőjét.

A fenti tárgyak érdemjegyeit összegezzük és ez határozza meg a sorrendet. Azonos pontszám esetén a Szakmai szigorlat eredménye dönt. Utóbbi eset csak akkor fontos, ha valamely specializáció éppen úgy telne be, hogy bejutó és kieső rendelkezik azonos pontszámmal. Amennyiben egyezés van a szigorlati jegyben is, akkor sorsolás alapján döntünk.

A specializációkra történő besorolás szabályai

  • A besorolás a rangsor alapján készül, sorban a prioritások szerint töltjük fel a specializációkat.
  • A besorolásnál figyelembe kell vennünk az oktatói kapacitásokat is.
  • Ha a hallgató által megjelölt specializációk a besorolás során már beteltek, akkor a hallgató nem kerül besorolásra. Kérjük, minden olyan specializációt jelöljön meg, melyre jelentkezni szeretne! Ha a hallgató nem kerül be az általa választott specializációra és nem jelölte meg mindegyik lehetőséget, akkor a hallgató nem kerül besorolásra.
  • Az a hallgató, aki korábbi félév(ek)ben már besorolásra került valamely specializációra, de nyomós indok alapján specializációt kíván váltani, a rangsor végére kerül és csak szabad hely esetén tudjuk biztosítani a specializáció váltást.

A Neptunban 4 specializáció jelölhető meg nappali képzés esetén.

„Későbbi félévben választok specializációt” opció is választható.

Estisek választhatnak nappalis specializációt, vállalva a specializáció teljes időtartama alatt a nappalis munkarendet a specializáció tantárgyait illetően. Nappalisok nem választhatnak estis specializációt.

Időszak: 2021. január 20-24. (vasárnap) 23:59-ig

Január 24. után beérkező választást nem veszünk figyelembe a rangsornál, és a hallgató nem lesz besorolva semmilyen specializációra sem.

Rangsorolás: 2021. január 26.

Felhívjük figyelmét, hogy a specializációhoz tartozó tantárgyak felvételére 2021. január 28-ig van lehetőség.